หนึ่งในอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ของมีคมอันแรก ๆ ที่เราได้ฝึกหัดใช้ตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็ก ๆ นั่นคือ กรรไกรซึ่งเราใช้กันเป็นประจำ โดยบางครั้งเราก็อาจจะละเลยว่า แท้จริงแล้วแต่ละส่วนของกรรไกรนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอะไร และเวลาที่กรรไกรเสียคมไปแล้ว เราก็มักจะทิ้ง และเปลี่ยนอันใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มีเคล็ดลับการดูแลอยู่มากมาย และในวันนี้ พวกเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกรรไกรมาฝากกันค่ะ

1. ต้นกำเนิดของกรรไกร

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ค้นพบว่ากรรไกรนั้นถูกค้นพบเมื่อประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล และได้มีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีรูบนกรรไกร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน จนใช้มาถึงปัจจุบันนี้

2. ภาษาที่เรียกกรรไกร

อีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับของภาษาที่เรียกของกรรไกร โดยในภาษาไทยนั้น อาจจะมีชื่อเรียกกรรไกรที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค แต่กรรไกรในภาษาอังกฤษนั้น มีชื่อเรียกว่า scissors แต่ถ้าเป็นกรรไกรแบบเฉพาะที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Shears