การบำบัด หรือการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแพทย์ทางเลือกของประเทศจีน ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศในแถบเอเชียเพียงเท่านั้นที่คุ้นเคยกับการบำบัดแบบนี้ แต่ในปัจจุบันนั้น การบำบัดประเภทนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในโลกตะวันตก เพราะเป็นการบำบัดของเสียออกจากร่างกาย และยังช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ได้อีกด้วย และในบทความวันนี้ พวกเรามีเรื่องราวของการทำกัวซามาแบ่งปันกันค่ะ

1. กัวซาคืออะไร

ในการทำกัวซานั้น ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ ก็คือการถ่ายเลือดโดยที่ไม่มีเลือดไหลออกมาตามผิวหนัง และเป็นการนวดโดยใช้อุปกรณ์ขูดไปที่บริเวณผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และความมหัศจรรย์ของกัวซาก็คือ ในการขูดผิวหนังนั้น ถ้าในบริเวณร่างกายที่มีปัญหาจะมีรอยช้ำให้ได้เห็นชัดเจน แต่ถ้าเป็นบริเวณที่ปกติดีก็จะไม่ปรากฏรอยใด ๆ แม้ว่าจะขูดด้วยแรงที่เท่ากันก็ตาม

2. เรื่องราวประวัติศาสตร์ของการรักษาแบบกัวซา

เนื่องจากการรักษาแบบกัวซาเป็นการขูดผิวหนังโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่จำเพาะเพียงเท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านอยู่แล้ว หรือในอดีต และสงครามที่มีเพียงอาวุธ และเขาสัตว์ ก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ในการทำกัวซาได้ ดังนั้นการรักษาแบบกัวซานั้นก็เป็นที่นิยมตั้งแต่ในอดีต